Tin học 9 – Bài 8: Bài trình chiếu

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tin học 9 – Bài 8: Bài trình chiếu
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin tin9_bai8.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 2.48 MB
Ngày chia sẻ 28/01/2019
Lượt xem 177
Lượt tải 2
Xem tài liệu Xem Online
Tải về