Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SmartTest

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 9 – Bài 8: Bài trình chiếu

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity (Tin học 9)

Lượt xem: Lượt tải:

Lịch sử 6 – Văn hóa cổ đại

Lượt xem: Lượt tải:

Đề thi HSG tỉnh Đắk Lắk môn Tin học năm 2016-2017

Lượt xem: Lượt tải:

Toán 7 – Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Lượt xem: Lượt tải:

Toán 6 – Cộng hai số nguyên khác dấu

Lượt xem: Lượt tải:

Hóa 9 – Tính chất vật lý của kim loại

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 8 – Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 9 – Ôn tập chương I

Lượt xem: Lượt tải:

Ngữ Văn 7 – Từ trái nghĩa

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212 »