Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy (Tin học 8)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy (Tin học 8)
Loại tài nguyên Phần mềm Giáo dục - Học tập,
Tên tập tin 8_Setup_Anatomy.rar
Loại tập tin application/rar
Dung lượng 34.82 MB
Ngày chia sẻ 09/10/2018
Lượt xem 206
Lượt tải 17
Xem tài liệu Không có
Tải về